ბრტყელი სახურავის ვერტიკალური წყლის მიმღები

 • MS 1001 /D 50 mm./ -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1102 /D 60 mm./ -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1002 /D 70 mm./-- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1048 /D 100 mm./ -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1048 P /D 100 mm./  -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1003 /D 125 mm./  -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1047 /D 150 mm./ -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 

                  

     D=50mm.            D=60mm.                      D=70mm.          

     D=100mm.          D=100mm./თეთრი/     D=125mm.              D=150mm.  


ბრტყელი სახურავის წყლის მიმღების ხუფი

 • MS 1014 /D 70 mm. - 150 mm./ -- 15 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 2014 /D 50 mm. - 100 mm./-- 15 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 3014 /D 100 mm./ -- 15 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

        Related imageD=70mm. - 150mm.             Картинки по запросу MS3014 mesa -  D=50mm. - 100mm.         Картинки по запросу MS3014 mesa- D=100mm.


ბრტყელი სახურავის ჰორიზონტალური წყლის მიმღები

 • MS 1029 /D 50 mm./ -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1028 /D 70 mm./ -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1027 /D 100 mm./-- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

      - D=50mm.         - D=100mm.


ბრტყელი სახურავის და ტერასის რეგულირებადი ვერტიკალური წყლის მიმღები

 • MTS 1102 /15*15 - D 70 mm./-- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით  
 • MTS 1028 /10*10 - D 70 mm./-- 70 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით  
 • MTS 1027 /10*10 - D 100 mm./-- 70 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 
 • MS 1019 გადამყვანი D100mm.-იანზე /ტრაპის/ -- 10 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

    - D=70mm.    - D=70mm.     - D=100mm.         - D100mm.-ზე


ბრტყელი სახურავის საჰაერო ხუფი

 • MS 1026 -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით  
 • MS 1026 P -- 60 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 

  Image result for MS 1026- შავი     Image result for MS 1026P             - თეთრი


 ჟოლობის /კუთხის/ წყლის მიმღები

 • MTS 803 /D 50 mm./ -- 15 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 803 /D 50 mm./ -- 20 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 801 /D 100 mm./ -- 25 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

       - D50mm.     - D70mm.   - D100mm.     


  ბრტყელი სახურავის ჰორიზონტალური წყლის მიმღები - საფარით, გამათბობელით, ტრაპით.

 • MS 4004 M-R /D 50 mm./ საფარით და გამათბობელით -- 205 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4004 M-R /D 50 mm./ საფარით, გამათბობელით და ტრაპით 10*10-ზე -- 225 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4000 M /D 32 mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე -- 115 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4004 M /D 50 mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე -- 115ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4005 M /D 70 mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე -- 115 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

          MS 4004 M-R /D=50mm./ საფარით და გამათბობელით   
   
    MTS 4004 M-R /D=50mm./ საფარით, გამათბობელით და ტრაპით 10*10-ზე  
        MTS 4000 M /D=32mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე

                                       MTS 4004 M /D=50mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე

                                                MTS 4005 M /D=70mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე


 ბრტყელი სახურავის ვერტიკალური წყლის მიმღები - საფარით, ტრაპით.

 • MTS 4001 M /D 50 mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე -- 115 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4002 M /D 70 mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე -- 115 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MTS 4148 M /D 100 mm./ საფარით და ტრაპით 15*15-ზე -- 115 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

          MTS 4001 M /D=50mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე                                                                                                                                                                                        MTS 4002 M /D=70mm./ საფარით და ტრაპით 10*10-ზე
   
           MTS 4148 M /D=100mm./ საფარით და ტრაპით 15*15-ზე          


 შინგლის სახურავის სავენტილაციო ხუფი

 • MS 1031 (შავი) -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით
 • MS 1032 (წითელი) -- 55 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 

       Картинки по запросу MS1031 mesa- შავი           Картинки по запросу MS 1032 mesa- წითელი   


 ვიღებთ შეკვეთებს შემდეგი ტიპის მასალებზე:

______________________________________________________________________

   Image result for MS 1056 Image result for MS 1054              

 

                   


   მეხამრიდებიმეხამრიდები   მეხამრიდები  -  დამზადებულია ავსტრიაში

      Картинки по запросу модель S-A schirtec

                                                              მოდელი S-A       მოდელი S-AS          მოდელი S-DA        მოდელი S-DAS 

მოქმედების არეალი                               min   79                      min 48                       min 79                      min 63

                                                                  max  107                    max  72                    max  107                   max  90   

მონტაჟის სიმაღლე (რეკომენ.)               6 m.                           6 m.                           6 m.                          6 m.

ზომა                                                       59X12 cm.                  55X12 cm.                 70X12 cm.                  66X12 cm.

წონა                                                           2,8 kg.                         2,6 kg.                       4,1 kg.                      3 ,1 kg.  

ღირებულება (აქსესუარების გარეშე):

მოდელი S-A             --     2450 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)        --      932 EUR.

მოდელი S-AS          --     2050 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)        --      777 EUR.

მოდელი S-DA          --     3100 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)          --      1186 EUR.

მოდელი S-DAS        --     2700 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)          --      1036 EUR.

აქსესუარების ღირებულება:

ტესტერი                   --   350 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)            --   136 EUR.

მრიცხველი               --   300 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)            --  114 EUR.

Joint Adapter              --   120 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)             --    45 EUR.

Inspection Pit             --   150 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)             --    55 EUR.